.

       

  

แม่น้ำตะนาวศรี

  

แม่น้ำตะนาวศรีนี้  เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่ในดินแดนของประเทศพม่า  ไหลคู่ขนานมากับเทือกเขาตะนาวศรี  ไหลลงทะเลอันดามัน  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี  บริเวณติดกับจังหวัดกาญจนบุรี  ไหลจากทิศเหนือลงใต้  บางช่วงก็ไหลผ่านเข้ามาใกล้แนวเขตประเทศไทย  แม่น้ำกว้างใหญ่ใช้สัญจรได้ตลอดปี  แต่ในน้ำจะขุ่นตลอดปีเช่นกัน  เพราะน้ำเสียจากการขุดแร่ดีบุกไหลงแม่น้ำ  มีการขุดแร่อยู่ทั่วไป  เป็นขุดด้วยมือไม่มีการขุดด้วยเครื่องจักรกล  ทรัพยากรมีอยู่มากทั่วไป  ต่างจากพื้นที่ฝั่งของประเทศของเราอย่างสิ้นเชิง  และน้ำจะมีกลิ่นสาบฉี่ของวัวควาย  เนื่องเป็นสัตว์ที่มีมากเป็นสินค้าธุรกิจส่งออกอย่างหนึ่งที่สำคัญ 

ตามริมฝั่งแม่น้ำตลอดทั้งสองฝั่ง  จะมีหมู่บ้านหรือเรือนตั้งอยู่ตลอด  โดยเฉพาะไหนที่มีการติดต่อกับบ้านเรา  จะมีชุมชนตั้งเป็นหมู่ใหญ่  การเป็นอยู่ของพวกเขาคงไม่ต่างจากชาวเขาในป่าลึกทั่ว ๆ ไป  ที่ยังไม่มีความเจริญทุกอย่าง  ใช้ชีวิตตามธรรมชาติ 

การที่พูดถึงแม่น้ำตะนาวศรีนี้  ก็เพื่อจะให้เห็นว่า  การท่องป่าหาธรรมชาติ  มิใช่ว่าจะมีพื้นที่ให้เฉพาะในเมืองไทยของเรา  พื้นที่ป่าที่ติดต่อกับเราแต่ไม่สามรถเข้าไปสัมผัสได้  บางคนอาจจะคิดว่า  ที่ไหน ๆ ก็เที่ยวได้  ป่าในเมืองไทยเที่ยวทั่วแล้วหรือยัง  ถ้าพูดต่ออีกก็เหมือนกับที่เรากินข้าว  ทำไมไม่กินกับข้าวเหมือนเดิมทุก ๆ วัน  เปลี่ยนเป็นร้านโน้น  เปลี่ยนเป็นอาหารนี้  ไม่เว้นแต่ละวัน  ใครว่าร้านไหนอร่อย  ก็ไปกินที่ร้านนั้น  กลับมาก็อิ่มท้องเหมือนกัน  แต่สุขใจที่ได้ไปกินมา  ถ้าไม่อร่อยหรือไม่ถูกใจก็ไม่สมใจ  การเข้าไปท่องเที่ยวป่าก็คงไม่ต่างกันนัก 

แม่น้ำตะนาวศรี  มีเส้นทางที่รถยนต์เข้าไปถึงที่  และมีทางเดินเท้า  เข้าทางจังหวัดกาญจนบุรี  หรือจังหวัดราชบุรี  เป็นระยะทางกว่า ๒๐ ก.ม.  ในปัจจุบันทุกอย่างได้เปลี่ยนไปจึงไม่สามรถที่เข้าไปได้อีก  แต่ก่อนเข้าไปได้ทุกเวลา  ไม่ว่าจะนั่งรถหรือเดินไป  ได้สัมผัสธรรมชาติและชีวิตของชุมชน  พักแรมบนหาดทรายที่กว้างท่ามกลางแสงดาว  อยากจะให้มีโอกาสเช่นนั้นอีก

 

  

 

       

  เขตแดนเทือกเขาตะนาวศรี

 

   
     
  ป้ายบอกห้ามพกพาอาวุธเข้าไป

 

   
     
  ทางรถยนต์ตัดข้ามสันเขา

 

   
     
  ลงฝั่งประเทศพม่า

 

   
     
  ตัดลงเขา

 

   
     
  ระหว่างทางไปแม่น้ำตะนาวศรี

 

   
     
  แม่น้ำตะนาวศรี

 

   
     
  แม่น้ำตะนาวศรี

 

   
     
  ล่องเรือชมแม่น้ำ

 

   
     
  ล่องเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตชนกลุ่มน้อย

 

   
     
  ริมแม่น้ำตะนาวศรี

 

   
     
  ริมแม่น้ำตะนาวศรี